Všeobecné obchodné podmienky

Základné pojmy

Predávajúci je spoločnosť Conque, s. r. o., so sídlom Pri bielom kríži 3, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 956 632, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 131556/B, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne https://www.conque.sk/ a ktorej tento Tovar slúži na súkromné účely/použitie a nie na výkon podnikania.

E-shop je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne https://www.conque.sk/.

Tovar je tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu.

Objednávka je úkon spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruhe vôľu Spotrebiteľa nakúpiť tovar v E-shope.

Spôsob objednávania

Objednávať produkty môžete on-line priamo na našich stránkach v E-shope. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@conque.sk kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú fakturačnú adresu, prípadne dodaciu adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte (ako korešpondenčná adresa), prípadne nám zavolajte na kontaktné telefónne číslo +421 904 226 366 na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky. V prípade odoslania objednávky sa zaväzujete za objednávku zaplatiť = objednávka s povinnosťou platby.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu dôjde potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Zmluva je platne uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky, prípadne bude na trvanlivom nosiči priložené najneskôr k doručovanému tovaru.

Povinnosti spotrebiteľa/kupujúceho

  1. Spotrebiteľ odoslaním objednávky, ktorú sme prijali v našom sytéme výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

  2. Spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, a zároveň bezodkladne odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy vyššie uvedeným spôsobom zaslať tovar späť adresu Pri bielom kríži 3, 831 02 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

  3. Spotrebiteľ môže zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar môže byť vyskúšaný, nie nosený. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a zašle predávajúcemu tovar, ktorý javí známky používania, v tom prípade spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci ponúka spotrebiteľovi možnosť výmeny tovaru, resp. veľkosti, preto spotrebiteľ v prípade zistenia, že mu tovar nesadol zašle tento tovar bezodkladne späť, najneskôr však do 14 dní, na uvedenú korešpondenčnú adresu predávajúceho. Výmena tovaru zvyčajne trvá 5-10 prac. dní. V prípade produktov na objednávku sa dodacia lehota pohybuje 10-20 prac. dní.

  4. Kupujúci sa zároveň zaväzuje uvádzať pri uzatváraní obchodu s predávajúcim len správne údaje a informácie, tak aby predávajúceho nezavádzal a zamedzil vzniku škôd.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Daňový doklad.

Ďalšie povinnosti predávajúceho sú spomenuté postupne v texte obchodných podmienok.

Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou fakturačnou/dodacou adresou prijímateľa.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok produktu uvedeného na našej stránke https://www.conque.sk/. Vyberte si kombinácie, ktoré potrebujete (napríklad veľkosť, farba, strih, a pod.) a vložte produkt do košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Ak si želáte produkt objednať kliknite na políčko znázorňujúce piktogram nákupného košíka v bielej farbe na červenom podklade. Následne sa Vám ponúkne možnosť “Objednať tovar, ktorý máte „vhodneý“ do košíka. V prípade, že ste nový zákazník, môžete sa zaregistrovať. Odporúčame tiež skontrolovať si svoje údaje a predovšetkým e-mailovú adresu. Ak už máte u nás účet vytvorený stačí sa len prihlásiť do svojho konta. V prípade, že ste zabudli svoje heslo môžete si ho nechať poslať ešte raz. Ak Vám heslo nepríde do 24 hod. je možné, že ste zadali zlú e-mailovú adresu. Môžete nás však požiadať o vygenerovanie nového hesla. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Moje objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Je možná objednávka aj bez registrácie vyplnením formulára. Za objednávku sa zaväzujete po jej odoslaní zaplatiť, nakoľko sa jedná o objednávku s povinnosťou platby. Rovnako ste tiež povinný záväznú objednávku prevziať, v opačnom prípade, môže predávajúci požadovať náhradu nákladov za zbytočné odosielanie.

Zrušenie objednávky (storno)

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Zrušenie, na nevybavenú objednávku, nám zašlite spolu s číslom objednávky čo najskôr na adresu info@conque.sk prípadne nás o zrušení informujte telefonicky na tel.č.: +421 904 226 366. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená prevodom, peniaze vám vrátime v ten deň, najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého sme platbu obdržali.

Ceny tovaru

Ceny uvedené na našom internetovom portáli https://www.conque.sk/ sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že má na základe tejto skutočnosti právo odstúpiť od zmluvy.

Zľavnené kupóny, resp. kódy nie je možné použiť na už zľavnené produkty.

Všetky zľavy a akcie sa vzťahujú len na tovar ponúkaný na našej internetovej stránke www.conque.sk. Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

K cene tovaru je pripočítané poštovné/doprava a balné.

Spôsob platby

Za tovar objednaný na stránke www.conque.sk je v súčasnoti možné platiť:

- dobierkou (za zásielku platíte kuriérovi),

- bankovým prevodom (inštrukcie k platbe obdržíte e-mailom, VS je vždy číslo objednávky, číslo účtu je uvedené v kontakte, prípadne ste o ňom upovedomení e-mailom)

- hotovosťou (v prípade osobného odberu tovaru na jednom z výdajných miest),

online prostredníctvom platobnej brány TatraPay (len pre užívateľov Tatra Banky),

- online prostrednítvom platobnej brány CardPay (kartou Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, Diners Club, Discover).

Dodacie lehoty

Tovar obvykle dodávame do 5-15 pracovných dní. Niektoré produkty objednávame na základe vašich objednávok, preto sa môže stať, že je dodacia doba trochu dlhšia, ale väčšinou sú dodávky od dodávateľov rýchle takže objednávky dokážeme zaslať aj do 1 - 3 týždňov od prijatia.

Termín dodania

Tovar obvykle dodávame do 5-15 pracovných dní. V prípade "Produktov na objednávku" je to 15-30 pracovných dní. V prípade, že musí ísť Vami objednaný tovar najskôr do výroby dodanie sa pohybuje okolo 2-4 týždňov. Dodacia lehota je s Vami vopred dohodnutá a tento termín je už hraničný. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom možnom termíne.

Po vybavení objednávky zákazníka vždy informujeme, že jeho objednávka bola odoslaná, v správe vždy uvádzame podacie číslo. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po prihlásení sa do systému na našej stránke https://www.conque.sk/ alebo môžete o stav objednávky požiadať zaslaním emailu na našu adresu info@conque.sk

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame kuriérom alebo osobné vyzdvihnutie na vopred dohodnutom odbernom mieste. Tovar si po internetovej objednávke môžete u nás vyzdvihnúť aj osobne na niekoľkých výdajných miestach na presne dohodnutý deň a čas. Pri osobnom odbere je možná platba vopred prevodom na naše číslo účtu:

IBAN SK16 1100 0000 0029 4406 1475 , prípadne je možné zaplatiť za tovar v hotovosti, na základe čoho obdržíte doklad z VRP.

Ak Vám tovar nebol doručený kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašej zásielke a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Poštovné a iné poplatky

Poplatok za poštovné a balné v prípade zasielania kurierskou spoločnosťou je vždy uvedený pri objednávke ešte pred zaplatením a záväzným objednnaím tovaru.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra (v prípade osobného odberu tovaru a hotovostnej platby aj doklad z VRP), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť oblečenia a tašiek je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. že intenzívnym používaním môže byť životnosť nižšia, než záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí (alebo ich časti) alebo užívanie spôsobené používaním v rozpore s inštrukciami výrobcu. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a reklamácia nemusí byť uznaná.

Reklamačný poriadok

Záruka sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Záruka sa nevzťahuje na:

- Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu

- vady prejavené po uplynutí záručnej doby

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte e-mailom na info@conque.sk o ďalšom postupe sa dočítate nižšie, prípadne Vám informácie zašleme e-mailom.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná doporučujeme dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list resp doklad z VRP. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, doporučujeme oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky bezodkladne.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Vami zvolenú formu reklamácie prosím zašlite spolu s chybným tovarom na vlastné náklady na našu adresu info@conque.sk spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru. Oprávnene reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. V prípade, ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, máte právo na uhradenie vynaložených nákladov na reklamáciu. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar odporúčame zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné tažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použítá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu vecí právo na primeranú zľavu.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom od uplatnenia reklamácie predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, opravením tovaru, výmenou tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo zamietnutím reklamácie, pričom o vybavení bude spotrebiteľ oboznámený písomne.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s odborne odôvodneným stanoviskom. Náklady na prepravu v prípade neuznanej reklamácie znáša spotrebiteľ.

Zamietnutie reklamácie

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatenia reklamácie.

Odborné posúdenie musí obsahovať: a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

ARS (Alternatívne riešenie sporov)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@conque.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia . Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa paragrafu 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 paragrafu 7, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď si predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predavajúcemu doručené alebo odoslané na prepravu najneskôr posledný deň lehoty pre odstúpenie.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu k spotrebiteľovi, a to na účet spotrebiteľa, z ktorého predávajúcemu boli zasielané finančné prostriedky resp. rovnakým spôsobom aký vykonal kupujúci, ak sa nedohodne inak. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje  e-mailom na adrese info@conque.sk alebo prostredníctom listinnej zásielky adresovanej na adresu predávajúceho Pri bielom kríži 3, 831 02 Bratislava alebo na inom trvanlivom nosiči. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Podľa paragrafu 9 ods. 1 je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

Kontaktné údaje/Adresy

Kontaktné údaje spoločnosti Conque, s.r.o. nájdete na našej stránke https://www.conque.sk/ v záložke KONTAKT, kde uvádzame našu fakturačnú adresu.

RSO (Riešenie sporov online v prípade ARS – Alternatívneho riešenia sporov:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Používanie materiálov zo stránky

© 2020 Conque, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od spoločnosti Conque, s.r.o. zakázané.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP bez súhlasu kupujúceho. Aktuálne znenie VOP je vždy prístupné na web stránke https://www.conque.sk/.

 

0

Nákupný košík

Nakúpte ešte za 50 € a dopravu máte zadarmo.